Oficjalne otwarcie oczyszczalni

Oficjalne otwarcie oczyszczalni

26.09.2018

Oficjalne otwarcie oczyszczalni

Zwieńczenie największej inwestycji Gminy Rydzyna – przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych dla aglomeracji Rydzyna wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Kłoda.

Gmina Rydzyna otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej ️ w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości 5 225 647,45 zł.

Koszt całości inwestycji to 10 206 780,11 zł. Zadanie zrealizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – Oś Priorytetowa 4 „ŚRODOWISKO”.

Burmistrz Kornel Malcherek powiedział, że „obiekt oddany do użytku jest przykładem ciągłości pracy w rydzyńskim samorządzie”.

Grzegorz Brzeskot, prezes Zakładu Usług Wodnych we Wschowie dodał, że to „wielka chwila dla mojego zakładu, ponieważ jako operator tego systemu przejmujemy oczyszczalnię, która będzie służyć aglomeracji rydzyńskiej. Średniodobowo możemy przyjąć 1220 metrów sześciennych ścieków, rocznie 534.360 metrów sześciennych ścieków”.