Odbiór odpadów w 2020 r.

30.12.2019

Odbiór odpadów w 2020 r.

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych w Gminie Rydzyna w 2020 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od stycznia 2020 roku należy segregować odpady biodegradowalne. W tym celu należy nieruchomość wyposażyć w brązowy pojemnik oznaczony napisem BIO. Zwolnieni z obowiązku posiadania pojemnika są właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy odpady biodegradowalne zagospodarowują w przydomowym kompostowniku.

Na chwilę obecną nie ma potrzeby zgłaszania do KZGRL faktu posiadania kompostownika (nie trzeba zmieniać deklaracji).

Potrzeba taka zajdzie w momencie gdy  Zgromadzenie Związku  w drodze uchwały zwolni z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym.