Od szkolenia do zatrudnienia

06.11.2017

Od szkolenia do zatrudnienia

Wielkopolska Wojewódzka Komenda OHP w Poznaniu prowadzi nabór do projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA”

Projekt ma na celu poprawę sytuacji osób młodych poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia w trakcie trwania projektu.

BEZPŁATNE SZKOLENIA I PŁATNE STAŻE ZAWODOWE Projekt skierowany jest dla młodzieży: w wieku od 18 do 24 roku życia niepracującej, nieuczącej się ani nieszkolącej się, także niepełnosprawnej

Oferujemy:

 • indywidualne i grupowe zajęcia z doradcą zawodowym
 • warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
 • grupowe i indywidualne wsparcie psychologiczne
 • zajęcia z zakresu zapobiegania depresji

warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia się

 • kursy zawodowe (wraz ze stypendium i refundacją kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną)
 • kursy językowe
 • kursy komputerowe
 • kurs prawa jazdy kat.B
 • warsztaty kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty
 • indywidualne pośrednictwo pracy
 • staże zawodowe (wraz ze stypendium)

Gwarantujemy:

 • dofinansowanie do kosztów dojazdu na zajęcia, wyżywienie

CZAS REALIZACJI PROJEKTU: LISTOPAD 2017- SIERPIEŃ 2018

KONTAKT DO JEDNOSTEK REALIZUJĄCYCH PROJEKT:

 • Młodzieżowe Centrum Kariery
  ul. Żeromskiego 16
  64-200 Wolsztyn
  tel. 68-347-21-84, 68-347-22-03
  e-mail: mck.wolsztyn@ohp.pl,
  szkolenia.wolsztyn@ohp.pl,
  posrednik.wolsztyn@ohp.pl
 • Ośrodek Szkolenia Zawodowego
  ul. Garbary 23
  62-065 Grodzisk Wielkopolski
  tel. 530-776-630
  e-mail: oszgrodzisk@ohp.pl