Oczyszczalnia na ostatniej prostej

19.06.2018

Oczyszczalnia na ostatniej prostej

Kończą się prace przy przebudowie oczyszczalni ścieków w Rydzynie. Kształtu nabrał teren wokół oraz budynki technologiczne. Warto wspomnieć, że filtracja odbywa się już od kilku tygodni.

Gmina Rydzyna otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości 5 225 647,45 zł. Koszt całości inwestycji wyniesie 10 206 780,11 zł. Zadanie jest realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – Oś Priorytetowa 4 „ŚRODOWISKO”. Przedmiotem projektu jest przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych dla aglomeracji Rydzyna wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Kłoda.

W chwili obecnej prowadzone są pracy budowlane przy tzw. reaktorach biologicznych. Po skierowaniu ścieków do wspomnianych urządzeń będzie rozpoczynał się proces oczyszczania sposobem biologicznym. W bioreaktorach zachodzą najważniejsze i najtrudniejsze technologicznie procesy, czyli rozkład materii organicznej i usuwanie ze ścieków związków biogennych. Dzieje się tak za sprawą wielu gatunków bakterii zamieniających ścieki w przezroczystą, bezpieczną ciecz, która w końcowym procesie oczyszczania trafi do Rowu Polskiego.