Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego

06.02.2015

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 lutego 2015 r. dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji

pn. „Modernizacja linii kolejowej E-59 Wrocław – Poznań na odcinku Bojanowo – Leszno od km 76,150 do km 94,750 do warunków technicznych Vmax≤160/120 km/h (pasażerskie/towarowe), nacisk na oś – 221 kN”

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 03.02.2015