Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego

07.06.2017

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 maja 2017 r. o zgromadzeniu dokumentacji w sprawie o wydanie decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.:

Przebudowa szlaku Bojanowo – Rydzyna od km 76.150 do km 85.824 w zakresie układu torowego, robót odwodnieniowych, sieci trakcyjnej, obiektów budowlanych, architektury, obiektów inżynieryjnych, elektroenergetyki do 1 kV, robót drogowych do km 85+760, usunięcia kolizji elektroenergetycznych, zewnętrznych sieci i instalacji. Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław – Poznań, etap IV, odcinek granica województwa dolnośląskiego – Czempiń”.

Plik do pobrania: obwieszczenie_wojewody_wielkopolskiego_z_dnia_30.05.2017