Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego

22.02.2017

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 lutego 2017 r. o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.:

„Przebudowa Podg. Rydzyna od km 85.824 do km 86.350 w zakresie układu torowego, robót odwodnieniowych, sieci trakcyjnej, obiektów inżynieryjnych, elektroenergetyki do 1 kV, robót drogowych od km 85.760, usunięcia kolizji elektroenergetycznych, zewnętrznych sieci i instalacji. Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław – Poznań, etap IV, odcinek granica województwa dolnośląskiego – Czempiń”
Plik do pobrania:
obwieszczenie_wojewody_wielkopolskiego_z_dnia_17.02.2017