Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego

30.09.2016

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.:

Przebudowa szlaku Korzeńsko – Leszno od km 59.693 do km 94.750 w zakresie linii napowietrzno – kablowej średniego napięcia 15 kV do km 95+069. Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław – Poznań, etap IV, odcinek granica województwa dolnośląskiego – Czempiń” (znak: IR-V.7840.3.111.2016.6).
Plik do pobrania:
obwieszczenie_wojewody_wielkopolskiego_z_dnia_27.09.2016