Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego

26.09.2016

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia budowę dla inwestycji pn.:

Przebudowa szlaku Rydzyna – Leszno od km 86.350 do km 94.750 w zakresie układu torowego, robót odwodnieniowych, sieci trakcyjnej do km 95.300, obiektów budowlanych, obiektów inżynieryjnych, elektroenergetyki do 1 kV, robót drogowych, usunięcia kolizji elektroenergetycznych, zewnętrznych sieci i instalacji. Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław – Poznań, etap IV, odcinek granica województwa dolnośląskiego – Czempiń” (znak: IR-V.7840.3.105.2016.6).
Plik do pobrania:
obwieszczenie_wojewody_wielkopolskiego_z_dnia_16.09.2016