OBwieszczenia Wojewody Wielkopolskiego

16.06.2014

OBwieszczenia Wojewody Wielkopolskiego

Obwieszczenia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 czerwca 2014 r.

dotyczącego wydania postanowienia z dnia 9 czerwca 2014 r. (znak IR.III-6.71190-21/09) o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki w ostatecznej decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 7/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r.udzielającej zezwolenia na realizację części inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na budowie drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław odcinek Kaczkowo – Korzeńsko, w części dotyczącej drogi ekspresowej S5 od km 86+124,00 do km 87+342,00 na terenie województwa wielkopolskiego i od km 103+654,00 (granica województwa) do km 108+759,00 na terenie województwa dolnośląskiego oraz drogi krajowej nr 36 od km 68+728,00 do km 69+778,00 (granica województwa).

Obwieszczenia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 czerwca 2014