Obowiązek zgłoszenia posiadania drobiu

23.01.2017

Obowiązek zgłoszenia posiadania drobiu

Obowiązek zgłoszenia faktu posiadania drobiu/ptaków (z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych)

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. poz. 2091) istnieje obowiązek zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.

Z uwagi na powyższe każdy, kto posiada drób lub ptaki (z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych ) powinien dokonać zgłoszenia Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Lesznie w formie pisemnej.
Zgłoszenie na załączonym do ogłoszenia formularzu zgłoszenia ( lub w postaci oświadczenia zawierającego wszystkie wymagane dane) należy:

  • złożyć osobiście lub
  • przesłać pocztą na adres: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lesznie, ul. Święciechowska 150, 64-100 Leszno lub
  • przesłać drogą e-mail na adres: leszno.piw@wetgiw.gov.pl

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie w związku z wystąpieniem kolejnego, 28. ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu przypomina:
Hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:

  1. Wstrzymać się od wypuszczania ptaków na wybieg i pozostawić je w budynkach, w których są utrzymywane;
  2. Zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
  3. Nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
  4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
  5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków w których utrzymywany jest drób

Hodowco !!! Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób
i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu
Zwiększona śmiertelność; znaczący spadek pobierania paszy i wody; objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów; duszności, sinica, wybroczyny, biegunki, nagły spadek nieśności

ZGŁOSZENIE POSIADANIA PTAKÓW