Nabór kandydatów do świadczenia usługi opieki wytchnieniowej

Nabór kandydatów do świadczenia usługi opieki wytchnieniowej

22.03.2023

Nabór kandydatów do świadczenia usługi opieki wytchnieniowej

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydzynie, Rzeczypospolitej 9, 64-130 Rydzyna

informuje o naborze kandydatów do świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach realizowanego Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023”

Forma zatrudnienia – umowa zlecenia – wymiar 25 godzin miesięcznie

Warunki pracy – Praca wykonywana w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnościami w godzinach uzgodnionych z rodzinami poszczególnych osób między godzinami 7:00 a 22:00 we wszystkie dni tygodnia.

Planowany okres zatrudnienia: kwiecień – listopad 2023 r.

 Do zadań na w/w stanowisku będzie należało m.in.:

  1. Czasowe odciążenie opiekunów lub rodzin osób z niepełnosprawnościami od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, poprzez pomoc i wsparcie osoby niepełnosprawnej podczas nieobecności opiekuna
  2. Szczegółowy zakres zadań jest dostosowany indywidulanie do potrzeb osoby z niepełnosprawnościami.

Wymagania niezbędne:

  1. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
  2. Korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie usług opieki nad osobą niepełnosprawną,
  4. Posiadanie nieposzlakowanej opinii,
  5. Wykształcenie:
  • posiadanie dyplomu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej;

lub 

  • posiadanie, co najmniej 6-miesięczne udokumentowanego doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym, w tym doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu itp.

Osoby spełniające w/w wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o bezpośredni kontakt z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rydzynie, ul. Rzeczypospolitej 9, 64-130 Rydzyna lub telefonicznie pod numerem 65 538 00 08.