Konsultacje społeczne

17.02.2016

Konsultacje społeczne

Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna zaprasza mieszkańców gminy na: KONSULTACJE SPOŁECZNE W RAMACH PROJEKTU: „Przebudowa ciągu drogi powiatowej 4800P Dąbcze – Nowa Wieś – Kąkolewo”.

Spotkanie odbędzie się 23 lutego 2016r. (wtorek) o godz. 17.00 – świetlica w Nowej Wsi.Spotkanie konsultacyjne jest jednym z działań w ramach projektu „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej” finansowanego ze środków funduszy EOG 2009-2014, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.