Konsultacje społeczne projektu ,,Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Leszczyńskiego Obszaru Funkcjonalnego”

21.06.2024

Konsultacje społeczne projektu ,,Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Leszczyńskiego Obszaru Funkcjonalnego”

Drodzy Mieszkańcy,

zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu dokumentu „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Leszczyńskiego Obszaru Funkcjonalnego” (Strategia ZIT LOF) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

ZIT jest instrumentem wspierającym rozwój terytorialny, umożliwiającym pozyskanie środków unijnych na realizację projektów partnerskich. Wdrożenie strategii umożliwia pozyskanie środków unijnych, co otwiera przed nami nowe perspektywy rozwoju i inwestycji, które wpłyną na podniesienie jakości życia w naszych społecznościach.

Projekt dokumentu Strategii ZIT LOF został przygotowany przez sześć samorządów wchodzących w skład obszaru funkcjonalnego tj. Miasto Leszno, Powiat Leszczyński oraz gminy: Rydzyna, Osieczna, Lipno i Święciechowa. Tworzony był również przy współpracy wielu osób – ekspertów zewnętrznych, mieszkańców oraz grup interesariuszy.

Chcemy poznać Państwa zdanie na temat efektów naszych prac, dlatego zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Strategii ZIT LOF. Poniżej znajdziecie Państwo wypracowany przez nas dokument oraz link do formularza uwag.

Przebieg konsultacji:

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie od 20.06.2024 r. do 15.07.2024 r. w następujący sposób:

  1. za pośrednictwem formularza internetowego na stronie leszno.konsultacjejst.pl
  2. w trakcie otwartych spotkań z mieszkańcami, na terenie każdej gminy Partnerstwa:
  • Miasto Leszno – dnia 02.07.2024 r., godz.10:00 – Stacja Biznes, Plac Metziga 1, 64-100 Leszno;
  • Gmina Rydzyna – dnia 02.07.2024 r., godz. 14:00 – Rydzyński Ośrodek Kultury, Rynek 7, 64-130 Rydzyna;
  • Gmina Lipno – dnia 03.07.2024 r., godz. 13:00 – sala konferencyjna Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipnie, ul. Powstańców Wlkp. 7, 64-111 Lipno;
  • Gmina Święciechowa – dnia 10.07.2024 r., godz. 13:00 – Urząd Gminy w Święciechowie – sala sesyjna, ul. Rynek 14a, 64-115 Święciechowa;
  • Gmina Osieczna – dnia 15.07.2024 r., godz. 16:30 – Urząd Gminy Osieczna – sala sesyjna, ul. Powstańców Wlkp. 6, 64-113 Osieczna.
  1. poprzez wykorzystanie grup przedstawicielskich.

Po zakończeniu konsultacji zostanie przygotowany raport i opublikowany na stronach internetowych samorządów.

Serdecznie zapraszamy!

 

Pliki do pobrania:

Lista projektów kluczowych_2024
Lista projektów kluczowych_opis_2024
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Leszna
Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii ZIT Leszczyńskiego Obszaru Funkcjonalnego
Projekt Strategii ZIT LOF_2024
Uwagi i opinie należy zgłaszać w terminie