Konsultacje

24.10.2019

Konsultacje

Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna informuje o konsultacjach w sprawie „Programu współpracy Gminy Rydzyna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”

Szczegółowe informacje:

http://www.bip2-rydzyna.065.pl/dokument/5028