Konkurs dot. wyboru realizatora świadczenia zdrowotnego

04.08.2020

Konkurs dot. wyboru realizatora świadczenia zdrowotnego

Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna ogłasza otwarty konkurs na lata 2020-2022 na wybór realizatora świadczenia zdrowotnego z zakresu profilaktyki prozdrowotnej określonej w „Programie polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Rydzyna na lata 2020-2022″.

Oferty należy składać do 20 sierpnia 2020 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje dostępne w BIP