Konkurs dla organizacji pozarządowych

02.12.2014

Konkurs dla organizacji pozarządowych

Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Rydzyna na 2015 rok w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Zarządzenie

Ogłoszenie konkursu

Wzór oferty

Oświadczenie do oferty

Kosztorys zaktualizowany

Wzór sprawozdania