Komunikat PPIS

Komunikat PPIS

09.08.2018

Komunikat PPIS

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie, na podstawie przeprowadzonych badań kontrolnych jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu publicznego Kłoda pobranej ze Stacji Uzdatniania Wody (woda surowa oraz uzdatniona), a także na sieci wodociągowej – Przepompownia Pomykowo oraz Tarnowa Łąka 73 informuje, iż jakość pod względem mikrobiologicznym spełnia wymagania określone w obowiązujących przepisach.

Wodę można spożywać i wykorzystywać do celów gospodarczych.

 

 

 

 

 

http://psse-leszno.pl/aktualnosci