Komunikat Burmistrza

11.03.2020

Komunikat Burmistrza

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Miasta i Gminy Rydzyna

W związku z istniejącym zagrożeniem zakażenia koronawirusem,  zwracam się do mieszkańców Gminy Rydzyna z prośbą o korzystanie z poczty elektronicznej lub z informacji telefonicznej  w celu załatwienia spraw w Urzędzie Miasta i Gminy Rydzyna. 

Bezpośredni kontakt mieszkańca z pracownikami urzędu gminy, proszę ograniczyć do spraw pilnych lub których załatwienie wymaga osobistego stawiennictwa.

Ograniczenie bezpośrednich kontaktów ma na celu zmniejszenie zagrożenia rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Z poważaniem
Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna