Komputery dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR – przetarg rozstrzygnięty!

Komputery dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR – przetarg rozstrzygnięty!

29.07.2022

Komputery dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR – przetarg rozstrzygnięty!

Gmina Rydzyna rozstrzygnęła przetarg na dostawę komputerów w ramach programu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”. Sprzęt otrzyma 298 uczniów. Zostaną zakupione 34 komputery, 255 laptopów oraz 9 tabletów za łączną za kwotę 731 500 zł.

Przetarg na zakup sprzętu komputerowego wygrały 3 firmy: 9 tabletów dostarczy firma BARZYCKI INWESTYCJE z Kukowa, natomiast 34 komputery stacjonarne firma EUROIMPEX S.A. z Wrocławia i 255 laptopów firma Hardsoft-Telekom z Poznania.

Wykonawcy zobowiązują się do dostarczenia sprzętu transzami w terminie do 14.10.2022r. Urząd Miasta i Gminy Rydzyna będzie powiadamiał indywidualnie wnioskodawców o terminie odbioru sprzętu, gdyż wiąże się to z koniecznością podpisania stosownej umowy darowizny oraz protokołów zdawczo-odbiorczych.

Beneficjenci będą podlegali procedurze monitorowania utrzymania sprzętu komputerowego  przez okres 2 lat od daty zakończenia projektu.