Jak się spisać?

21.04.2021

Jak się spisać?

UWAGA – rachmistrzowie spisowi nie pracują w terenie!

Od 4 maja 2021r. swoją pracę przez telefon rozpoczęli rachmistrzowie spisowi. Będą dzwonić wyłącznie z numeru 22 828 88 88
Pamiętaj, że możesz sprawdzić tożsamość rachmistrza na infolinii spisowej pod numerem 22 279 99 99 i również poprzez aplikację dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/
Samospisu można dokonać dzwoniąc pod nr 📞 22 279 99 99.
🔵 Dokonując spisu za pośrednictwem aplikacji do samospisu należy wykazać wszystkie osoby, które w dniu 31.03.2021 r. o godzinie 24:00 mieszkały pod danym adresem. Wszystkie dodane i prawidłowo spisane osoby są zwolnione z obowiązku samospisu. Oznacza to, że osoby te nie muszą samodzielnie logować się do aplikacji spisowej, aby dokonać samospisu ze swojego konta.
🔵 LOGOWANIE
Aplikacja do samospisu internetowego jest dostępna pod adresem: https://nsp2021.spis.gov.pl
Aby się zalogować należy wybrać jedną z dostępnych metod:
• Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej – umożliwia uwierzytelnienie za pomocą środków identyfikacji elektronicznej wydanych przez inne podmioty w ramach systemów identyfikacji elektronicznej (w szczególności Profil Zaufany oraz systemy informatyczne banków).
• Wprowadzenie numeru PESEL oraz indywidualnie zdefiniowanego hasła dostępu (aby zdefiniować hasło, wymaganym jest podanie nazwiska rodowego matki).
• Wprowadzenie adresu email oraz indywidualnie zdefiniowanego hasła dostępu – metoda ta jest przeznaczona dla cudzoziemców nieposiadających numeru PESEL, którzy w dniu 31 marca 2021 r. zamieszkiwali stale lub przebywali czasowo na terenie Polski.
🔵 RACHMISTRZOWIE rozpoczną pracę w maju – wtedy osoby, które same się wcześniej nie spiszą, mogą spodziewać się od nich telefonu.
🔵 Można także skorzystać ze stanowiska w naszym urzędzie, przy którym można dokonać samospisu. W tym celu należy umówić się pod nr tel. 65 5388-503 w.27