Informacja

25.11.2013

Informacja

Urząd Miasta i Gminy w Rydzynie informuje, że w dniu 24 listopada br. (sobota) na terenie gminy zostanie przeprowadzona coroczna zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz sprzętu AGD, RTV pochodzącego z gospodarstw domowych. Mieszkańcy mają możliwość bezpłatnego oddania takich odpadów jak: lodówki, telewizory, pralki, monitory, odkurzacze, świetlówki, meble itp., sprzęt gospodarstwa domowego (oprócz złomu). Zbiórka zorganizowana jest w ramach obowiązków wynikających z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Rydzyna. W związku z powyższym zużyty sprzęt należy dostarczyć do punktu zbiórki do godziny 9.00 (punkty zbiórki w załączniku).