Informacja ZDP w Lesznie

17.12.2021

Informacja ZDP w Lesznie

Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie w dniu dzisiejszym poinformował, że od dnia 20 grudnia 2021 r. (poniedziałek) rozpocznie się realizacja zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4799P na odcinku od DW 309 m. Kłoda do wiaduktu nad drogą ekspresową S5”. Prace rozpoczną się od budowy kanalizacji deszczowej na odcinku od torów kolejowych do wiaduktu nad drogą S5, a następnie sukcesywnie na dalszych odcinkach. Równolegle do robót  związanych z budowa kanalizacji deszczowej będą prowadzone roboty branży drogowej