Informacja starosty leszczyńskiego

Informacja starosty leszczyńskiego

31.10.2019

Informacja starosty leszczyńskiego

Starosta leszczyński informuje o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowego kartograficznego ewidencji gruntów u budynków obrębów: Nowa Wieś, Przybiń, Robczysko, Tworzanice, Tworzanki.

https://rydzyna.pl/ckfinder/userfiles/images/Bez%C2%A0tytu%C5%82u(3).jpg