Informacja o wywieszeniu wykazu

01.02.2017

Informacja o wywieszeniu wykazu

Burmistrz Miasta i Gminy w Rydzynie informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147) w dniu 01 lutego 2017 r.

na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Rydzynie, na okres 21 dni został wywieszony wykaz w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego nieruchomości stanowiącej grunt rolny, położonej w obrębie TWORZANICE, o pow. 1,9300 ha, oznaczonej jako działka nr 135, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/0003481282.

Przetarg ograniczony dla rolników indywidualnych, zamierzających powiększyć gospodarstwo rodzinne (do 300 ha użytków rolnych), jeżeli mają oni miejsce zamieszkania w gminie, w której położona jest nieruchomość wystawiana do przetargu lub w gminie graniczącej z tą gminą.
Plik do pobrania
wykaz – zarzadzenie nr 12/2017 z dnia 30.01.2017r