Informacja o przetargu

11.01.2018

Informacja o przetargu

W dniu 11 stycznia Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna ogłosił przetarg na: Przebudowę drogi gminnej ul. Sportowa w Dąbczu.

Termin składania ofert mija: 31.01.2018r., godz.10.00 Ze szczegółową dokumentacją można się zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Przetargi – zamówienia publiczne – roboty budowlane.

Zamówienie będzie dofinansowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem w zakresie: Budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których świadczone są usługi społeczne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych.