Informacja burmistrza dot. aktualnej sytuacji

07.04.2020

Informacja burmistrza dot. aktualnej sytuacji

Szanowni Państwo! Drodzy mieszkańcy!

Od kilku tygodni wszyscy żyjemy w zupełnie innych czasach, nasze życie zostało wywrócone do góry nogami. Wierzę, że wspólnie poradzimy sobie w walce z wirusem! Czuję się w obowiązku poinformowania Państwa o podjętych decyzjach i działaniach w ostatnich tygodniach.

Wspólnie z radnymi Rady Miejskiej podjęliśmy decyzję o udzieleniu pomocy finansowej w wysokości 50 tys. zł dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie celem zakupu najpotrzebniejszych środków do walki z kovid19. Odbyłem wiele rozmów telefonicznych z rydzyńskimi przedsiębiorcami oraz telekonferencję z prezesami firm z Rydzyńskiej Strefy Przemysłowej, aby zapoznać się z obecnymi problemami i oczekiwaniami przedsiębiorców. Jednym z rezultatów tych rozmów będzie projekt uchwały zgodnie z rządową tarczą antykryzysową skierowany do wszystkich przedsiębiorców, którzy ze względu na obecną sytuację borykają się z pogorszeniem płynności finansowej, który przedłożę w najbliższych dniach radnym.

Podjąłem również decyzję o zakupie i dystrybucji maseczek wielokrotnego użytku dla wszystkich mieszkańców naszej gminy. Akcja rozpocznie się od wtorku tj. 7 kwietnia i będzie realizowana przez strażaków z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy.

Te trudne czasy wymagają również szukania oszczędności. Już teraz wspólnie z Rydzyńskim Ośrodkiem Kultury postanowiliśmy odwołać wszelkie zaplanowane imprezy artystyczno-kulturalne w tym m.in. czerwcowe Wianki oraz sierpniowy Dzień Wiatraka. Decyzja podyktowana jest troską o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców. Ponieważ nie da się przewidzieć jak długo potrwa jeszcze epidemia koronawirusa na terenie kraju oraz jak długo będzie trwać usuwanie skutków ogólnoświatowej pandemii, na dzień dzisiejszy nie podejmujemy również żadnych działań dotyczących listopadowego Biegu Niepodległości.

Będziemy kontynuować rozpoczęte już inwestycje m.in. remont rydzyńskiej biblioteki, na który pozyskaliśmy środki z Ministerstwa Kultury oraz budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Modrzewiowej, Cyprysowej i Łącznikowej w Dąbczu, którą finansujemy przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Dzięki pozyskanym 70 tys. zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w najbliższych dniach trafią do potrzebujących dzieci nowe laptopy.

Regularnie kontaktuję się z dyrektorami jednostek organizacyjnych oraz gminnym zespołem zarządzania kryzysowego. W miarę możliwości rydzyński Urząd stara się pracować normalnie, choć w bardzo ograniczonym zakresie obsługi bezpośredniej.

Drodzy mieszkańcy! Wspólnie damy radę przetrwać ten trudny czas, po raz kolejny apeluję również #zostanwdomu

Z wyrazami szacunku

Kornel Malcherek

Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna