Informacja

08.10.2015

Informacja

Informacja o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych projektu operatu opisowo – kartograficznego dotyczącego ewidencji gruntów i budynków obrębu Dąbcze gmina Rydzyna, z którym można się zapoznać w dniach od 26 października 2015 do 16 listopada 2015 roku w godzinach od 8.00 do 15.00 w wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Lesznie, Aleje Jana Pawła II nr 23, pokój nr 303.

Informacja