Informacja

05.09.2014

Informacja

Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna informuje, że od marca bieżącego roku na terenie Miasta i Gminy Rydzyna, przeprowadzana jest inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest,

celem uzupełnienia Bazy Azbestowej w Ministerstwie Gospodarki oraz opracowania „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Rydzyna na lata 2014 – 2032”.

Na opracowanie ww. programu Gmina Rydzyna uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Gospodarki w ramach ogłoszonego konkursu „KONKURS – AZBEST 2014”.
Zakończenie zadania wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowiska oraz udziałem społeczeństwa w opracowaniu dokumentu planuje się na październik br.
Większość zadań wraz z późniejszymi szkoleniami i edukacją dotyczącymi szkodliwości azbestu i konieczności jego utylizacji, wykona firma AM Trans Progres Sp. z o.o. z Poznania.

Obwieszczenie o udziale społeczeństwa