„Fundusze Europejskie na szkolenia”

02.10.2019

„Fundusze Europejskie na szkolenia”

Zapraszamy przedsiębiorców na bezpłatne spotkania informacyjne pt. „Fundusze Europejskie na szkolenia” w Lesznie. Podczas spotkań przedstawione zostaną informacje na temat projektu „Kompetencje dla sektorów”. Jest to wsparcie dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych. Wsparcie przeznaczone jest dla przedsiębiorstw działających w branżach: budowlanej, finansowej oraz turystycznej.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 8 października 2019 r., w godzinach od 12:00 do 14:00, w Leszczyńskim Centrum Biznesu, ul. Geodetów 1, 64-100 Leszno,

Do udziału zapraszamy przede wszystkim przedsiębiorców i ich pracowników.

W celu udziału w spotkaniu prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami: 65 525 69 66,  65 529 68 06

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, a o wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Organizator:

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lesznie
pl. Kościuszki 4b, 64-100 Leszno
tel. 65 525 69 66,  65 529 68 06
e-mail: leszno.fe@wielkopolskie.pl

Leszczyńskim Centrum Biznesu,
ul. Geodetów 1, 64-100 Leszno
tel. 65 32 22 100-1

fax. 65 32 22 104

www.lcb.leszno.pl

e-mail: lcb@lcb.leszno.pl

 

„Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020”.

 

Program spotkania informacyjnego

„Kompetencje dla sektorów”

Fundusze Europejskie na szkolenia

8 października 2019 rok, godz. 12:00 – 14:00

11:50–12:00

Rejestracja uczestników

12:00–12:10

Źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

12:10 – 12:30

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.3 Zapewnienie dostępności i jakości usług rozwojowych świadczonych na rzecz przedsiębiorców i pracowników

  • Baza Usług Rozwojowych

12:30–13:30

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.21 „Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw”.

  • Projektu „Kompetencje dla budownictwa”
  • Projekt „Akademia kompetencji dla sektora finansów i ubezpieczeń”
  • Projekt „Moja praca w turystyce – wzrost kompetencji pracowników sektora turystycznego”
  • Projekt „Akademia menagera MŚP”
  13:30–13:40Przerwa

13:40–14:00

Wielkopolski regionalny program operacyjny na lata 2014-2020, działanie 6.5. doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych.

  • Projekt „Centrum usług rozwojowych w subregionie leszczyńskim”

14:00<

Konsultacje indywidualne