Dofinansowanie na książki

14.04.2016

Dofinansowanie na książki

Zakończył pracę zespół powołany przez Wojewodę Wielkopolskiego w celu dokonania oceny pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym wniosków złożonych w ramach Priorytetu 3 wieloletniego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

Wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych, w grudniu 2015 roku, złożyły 292 organy prowadzące, na ogólną kwotę 9 984 376,00.
Gmina Rydzyna otrzymała łącznie kwotę 16 000 zł dofinansowania na realizację tego zadania.
Podmiotami, którym zostało udzielone wsparcie finansowe na realizację ww. programu w roku 2016 to:
Gimnazjum im. Sułkowskich w Rydzynie – kwota 12 000 zł
Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kaczkowie z siedzibą w Rojęczynie – kwota 4000 zł