Ochrona zabytków

Ochrona zabytków

Właściciele obiektów zabytkowych z terenu gminy Rydzyna mogą co roku ubiegać się o dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkowych obiektach. Każdego roku wnioski należy składać do 15 marca. Dotacja z budżetu gminy może wynieść maksymalnie do 50%, a w niektórych przypadkach nawet 80 i 100%

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z 2017 roku, dotacją mogą być wsparte prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Rydzyna

Do wniosku o dofinansowanie należy obowiązkowo dołączyć:

  1. informacje o wnioskach o udzielenie dotacji, skierowanych do innych organów,
  2. decyzję o wpisie do rejestru zabytku, którego dotyczą prace lub roboty,
  3. dokument potwierdzający tytuł władania zabytkiem,
  4. decyzję właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac lub robót,
  5. program prac konserwatorskich lub budowlano – konserwatorskich, w tym: projekt budowlany,
  6. kosztorys inwestorski z przedmiarem robót,
  7. pozwolenie na budowę, o ile wymaga tego charakter prowadzonych prac.

W przypadku, gdy wnioskodawca jest przedsiębiorstwem, wraz z wnioskiem o udzielenie dotacji zobowiązany jest przedłożyć dokumentację o pomocy de minimis, szczegółowo określoną w uchwale.

Plik do pobrania: uchwala_rady_miejskiej_rydzyny_z 2017_-_zabytki

Plik do pobrania: zalacznik_nr_1_do_uchwaly_-_wniosek

Urząd Miasta i Gminy Rydzyna

ul. Rynek 1
64-130 Rydzyna
rydzyna@rydzyna.pl 65 538 84 34

Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek 8.00-16.00
wtorek 7.30-15.30
środa 7.30-15.30
czwartek 7.30-15.30
piątek 7.30-15.30


Godziny obsługi interesantów USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych:
poniedziałek - 8.00-16.00
wtorek 7.30-14.00
środa 7.30-14.00
czwartek 7.30-14.00
piątek 7.30-14.00


adres skrzynki epuap: q3e81uek2i