Czy złożyliście już deklarację?

28.04.2022

Czy złożyliście już deklarację?

Raczej nie, ponieważ Gmina Rydzyna jest na dalekim 449 miejscu wśród gmin poniżej 10 tys. budynków, odnośnie złożonych deklaracji. Wynika z tego, że tylko właściciel prawie co drugiego budynku z terenu Gminy Rydzyna złożył obowiązkową Deklarację dotyczącą źródła ciepła i spalania paliw. Przypominamy więc o USTAWOWYM OBOWIĄZKU złożenia deklaracji: Formularza A, dla budynków i lokali mieszkalnych oraz Formularza B, dla budynków i lokali niemieszkalnych. Zachęcamy do samodzielnego złożenia deklaracji na https://ceeb.gov.pl/

(opcja dla posiadaczy Profilu zaufanego) lub złożenia papierowej formy w UMiG Rydzyna. Druki deklaracji dostępne są na stronach internetowej praktycznie wszystkich Gmin, u nas pod linkiem http://bip.rydzyna.pl/dokument/1276

Wierzymy, że nasi mieszkańcy po prostu o tym nie wiedzą. Prosimy więc o udostępnianie tej informacji, aby dotarła do jak największej grupy naszych znajomych.

Z góry dziękujemy.