Co oznacza stan epidemii?

23.03.2020

Co oznacza stan epidemii?

W okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza się stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Rząd ogłosił, że z dniem 20 marca 2020 roku wprowadza stan epidemii. To drugi ze stanów przewidziany przez znowelizowaną w lutym przez Sejm ustawę o zwalczaniu i zapobieganiu chorób zakaźnych. Od 14 marca br. obowiązywał w Polsce stan zagrożenia epidemicznego. Rozporządzenie go wprowadzające stanowiło m.in., że granice państwa zostały zamknięte dla cudzoziemców, a polscy obywatele, którzy znajdowali się poza krajem, mogli wracać, ale po przekroczeniu granicy każdy z nich został zarejestrowany i skierowany na obowiązkową 14-dniową kwarantannę domową.

Ogłoszenie stanu epidemii pozwala na szereg ograniczeń, m.in.: wprowadzenie zakazu opuszczania określonych obszarów, nakazu przebywania w innych, zamykania instytucji i zakładów pracy, reglamentowania pewnych towarów, kierowanie do pracy w zwalczaniu epidemii, udostępnienie lokali, przejmowanie pojazdów, poddania się obowiązkowi badań.
Jest to kolejny krok w walce z zakażeniem koronawirusem w Polsce.

Co to oznacza dla nas ?
Zakazy ze stanu zagrożenia pozostają bez zmian.

Zostają wprowadzone dodatkowe działania m.in. :

wydłużono czas zamknięcia placówek oświatowych, aż do Świąt Wielkanocnych;
wypłata zasiłku opiekuńczego dla rodziców/ opiekunów dzieci do lat 8, zostaje przedłużona o 14 dni;
zaostrzono zasady kwarantanny, podwyższono kary za jej nieprzestrzeganie z 5000 zł do 30000 zł;
wprowadzono mechanizmy do sprawdzania, czy człowiek objęty kwarantanną, przebywa w domu pod adresem, który zdeklarował

W kolejnych rozporządzeniach minister zdrowia może wprowadzić np.:

  1. czasowe ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się,
  2. czasowe ograniczenie lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów lub produktów spożywczych,
  3. czasowe ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy,
  4. zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności,
  5. obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych, jeżeli wykonanie ich wiąże się z funkcjonowaniem określonych obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych lub innych obiektów,
  6. nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali, terenów i dostarczenia środków transportu do działań przeciwepidemicznych przewidzianych planami przeciwepidemicznymi.

Gdzie i jak uzyskać pomoc?

Dowiedz się więcej : www.gov.pl/koronawirus
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/491

CAŁODOBOWA INFOLINIA NFZ 800 190 590