Biuletyn „Czas Wielkopolski”

28.10.2020

Biuletyn „Czas Wielkopolski”

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu opracował informator pod nazwą „Czas Wielkopolski”, który będzie ukazywał się co kwartał począwszy od

2021 roku. Wersję papierową można pobrać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna do wyczerpania zapasów.

 

Poniżej udostępniamy Państwu link do elektronicznej wersji biuletynu „Czasu Wielkopolski”

https://czaswielkopolski.poznan.uw.gov.pl/