Konkurs Urzędu Statystycznego

08.10.2020

Konkurs Urzędu Statystycznego

Urząd Statystyczny w Poznaniu, zaprasza pełnoletnich użytkowników gospodarstw rolnych z terenu województwa wielkopolskiego, którzy dokonali samospisu w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 do udziału w konkursie fotograficznym!

Konkurs „Moje gospodarstwo w obiektywie” polega na wykonaniu zdjęcia przedstawiającego własne gospodarstwo rolne (np. zdjęcie inwentarza, prac polowych) i wysłaniu pliku ze zdjęciem na adres organizatora Konkurs_POZ@stat.gov.pl

 

Więcej informacji o konkursie na stronie:
https://poznan.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/moje-gospodarstwo-w-obiektywie/

Plakat A4 Moje gospodarstwo w obiektywie