Masz pod opieką dziecko, które przybyło z Ukrainy / Mаєте під опікою дитину, яка прибула з України

25.03.2022

Masz pod opieką dziecko, które przybyło z Ukrainy / Mаєте під опікою дитину, яка прибула з України

Mаєте під опікою дитину, яка прибула з України після 23 лютого? Ви можете отримати підтримку для сім’ї від Закладу соціального

Masz pod opieką dziecko, które przybyło z Ukrainy po 23 lutego? Możesz otrzymać wsparcie dla rodziny z ZUS