Zbiórka odpadów wielogabarytowych

02.03.2015

Zbiórka odpadów wielogabarytowych

Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego informuje, że w dniu 7 marca 2015 r. od godziny 6:00                                              na terenie: Gminy Rydzyna odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw domowych.

Odpady należy wystawić przed posesję w miejscu, w którym wystawiany jest pojemnik na odpady zmieszane, w sposób niepowodujący zakłóceń w ruchu pieszym i kołowym.
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie www.kzgrl.pl