Komunikat Burmistrza 12.03.2020 r.

Komunikat Burmistrza 12.03.2020 r.

12.03.2020

Komunikat Burmistrza 12.03.2020 r.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolu i szkołach na terenie Gminy Rydzyna

Informuję, że zgodnie z decyzją Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego w najbliższych dwóch tygodniach zamknięte zostają placówki oświatowe. Oznacza to, że przedszkole i szkoły nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

Od 12 marca do 25 marca br. nie będą odbywać się zajęcia edukacyjne w szkołach i przedszkolach. W dniach 12-13 marca w szkołach i przedszkolu świadczone będą usługi opiekuńcze dla dzieci, których rodzice nie są w stanie w tych dniach zapewnić im opieki. Zgodnie z tym autobus szkolny w czwartek i piątek będzie jeździć zgodnie z normalnym rozkładem jazdy. Uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół już od 12 marca br. Od poniedziałku 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do szkół i przedszkola.

Komunikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Rodzicom dzieci poniżej 8.roku życia na okres 14 dni będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły z powodu wirusa COVID-19.

Więcej informacji na temat dodatkowego zasiłku znajduje się na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Apeluję do wszystkich o przestrzeganie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
W przypadku stwierdzenia niepokojących objawów należy skontaktować się  z stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił też specjalną infolinię w sprawie koronawirusa – 800 190 590 oraz przedstawił Podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej dotyczącej przeciwdziałania COVID-19.

Podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej dotyczącej przeciwdziałania COVID-19.

O wszelkich zamianach będą Państwo informowani na bieżąco.

 

/-/ Kornel Malcherek