Zawiadomienie RZSW w Lesznie o walnych zgromadzeniach 2022

Zawiadomienie RZSW w Lesznie o walnych zgromadzeniach 2022

28.01.2022

Zawiadomienie RZSW w Lesznie o walnych zgromadzeniach 2022

Zarządy Spółek Wodnych i Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Lesznie zapraszają Członków Spółek Wodnych do udziału w Walnych Zgromadzeniach Spółek Wodnych działających na terenie gminy Rydzyna.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną Walne Zgromadzenia Członków Spółek Wodnych odbędą się w sposób ograniczony z zachowaniem warunków sanitarnych.

LpNazwa spółkiData zebraniagodzinaMiejsce
1Drenarska Dąbcze07.02.202210:00Sala w budynku biura
RZSW w Lesznie
ul. Śniadeckich 5
2Drenarska Nowa Wieś07.02.202212:30
3Drenarska Tarnowa Łąka08.02.202212:30
4Drenarska Jabłonna09.02.202210:00
5Melioracji łąk Rydzyna Robczysko14.02.202210:00
6Melioracji łąk Tarnowa Łąka14.02.202212:00
7Drenarska Moraczewo16.02.202211:00
8Drenarska Pomykowo17.02.202210:00
9Drenarska Kłoda17.02.202212:00
10Drenarska Tworzanice – Tworzanki -Przybiń18.02.202212.30

Porządek obrad:       

 1. Otwarcie zgromadzenia
 2. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.
 3. Odczytanie protokółu z ostatniego Walnego Zebrania.
 4. Sprawozdanie z działalności Spółki za 2021r.
 5. Dyskusja.
 6. Zatwierdzenie sprawozdania i udzielenie absolutorium Zarządowi.
 7. Uchwalenie planu pracy i budżetu na 2022r.
 8. Wybór – uzupełnienie składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 9. Uchwalenie zmian do Statutu Spółki
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Zakończenie.

Plik do pobrania: Zawiadomienie RZSW z dnia 2022.01.26