Zawiadomienie RODŚ

15.05.2017

Zawiadomienie RODŚ

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 09 maja 2017 r., znak WOO-II.4242.36.2016.EK.10,

w sprawie poinformowania stron postępowania o wydaniu postanowienia uzgadniającego warunki realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia pn.:

„Przebudowa szlaku Korzeńsko-Leszno od km 59,693 do km 94,750 w zakresie linii napowietrzno – kablowej średniego napięcia 15 kV do km 95,069” realizowanego w ramach zadania „Prace na linii kolejowej E-59 na odcinku Wrocław-Poznań, Etap IV, odcinek granica województwa dolnośląskiego-Czempiń”.

Plik do pobrania:
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 09 maja 2017 r., znak WOO-II.4242.36.2016.EK.10