Zawiadomienie RDOŚ w Poznaniu

21.09.2017

Zawiadomienie RDOŚ w Poznaniu

W związku nowelizacją ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), m.in. w zakresie sposobu informowania stron postępowania o czynnościach podejmowanych w sprawie, mając na uwadze dochowane wszelkiej staranności dotyczącej należytego informowania stron.