Zawiadomienie GDOŚ

27.04.2016

Zawiadomienie GDOŚ

Zawiadomienie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z dnia 21 kwietnia 2016r. znak: DOOŚ-OAII.4200.26.2015.ew.6 informującej o wydaniu przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska decyzji z dnia 20 kwietnia 2016r.

Plik do pobrania:
Zawiadomienie GDOŚ z dnia 21.04.2016