Zarządzenie nr 52/2015

02.09.2015

Zarządzenie nr 52/2015

Burmistrz Miasta i Gminy w Rydzynie informuje, iż zgodnie z art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 poz. 782 ze zm.) w dniu 01.09.2015 r. został wywieszony w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Rydzynie na okres 21 dni wykaz: nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonej w Moraczewie, oznaczonej nr ewide. 429/1, o pow. 0,0226 ha z przeznaczeniem na poszerzenie nieruchomości sąsiednich.

Burmistrz
mgr Kornel Malcherek