Zaproszenie na sesję

Zaproszenie na sesję

24.08.2018

Zaproszenie na sesję

Proponowany porządek obrad XLIV Sesji Rady Miejskiej

 1. Otwarcie obrad Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIII Sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja na temat formowania jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej w Wielkopolsce z uwzględnieniem Powiatu Leszczyńskiego.
 5. Informacja Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lesznie o warunkach i zabezpieczeniu sanitarnym w Gminie Rydzyna.
 6. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2018 rok – druk nr 342,
 • zmiany Uchwały Nr XXXVI/280/2017 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2018 – 2029 ze zm. – druk nr 343,
 • pomocy dla Powiatu Leszczyńskiego – druk nr 344,
 • emisji obligacji komunalnych – druk nr 345,
 • nadania nazwy „ALEJA JÓZEFA SUŁKOWSKIEGO” drodze położonej w miejscowości Dąbcze – druk nr 346,
 • uzupełnienia opisu okręgów wyborczych – druk nr 347,
 • uzupełnienia opisu obwodów głosowania – druk nr 348.
 • utworzenia odrębnego obwodu głosowania – druk nr 349.
 1. Przyjęcie interpelacji radnych.
 2. Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje.
 3. Zapytania i wolne głosy.
 4. Zakończenie obrad Sesji.

Sesja odbędzie się w dniu 29.08.2018r. o godz. 13:00

w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury

Niniejsze zawiadomienie stanowi dla Mieszkańców zaproszenie na Sesję Rady