Zakończenie pierwszego etapu w Kaczkowie

23.12.2015

Zakończenie pierwszego etapu w Kaczkowie

Zakończył się I etap przebudowy drogi w Kaczkowie. Gmina Rydzyna wydała z budżetu na tą inwestycję 160 tys. złotych. Warto nadmienić, że w przyszłorocznym budżecie została zabezpieczona kwota 200 tys. złotych na kontynuację przebudowy tej drogi.

Jak wspomniano wyżej całość inwestycji wyniosła 160 tys. złotych. Wykonawcą było przedsiębiorstwo Mi-Dan z Wrocławia. Roboty polegały na utwardzeniu terenu zamontowaniu kraweżników oraz wyłożeniu kostki brukowej wraz z odpływami. W uchwalonym niedawno budżecie zapisano kwotę 200 tys złotych na kontynuację przebudowy tej drogi do tzw. koziego rynku.