Zagrożenia grypą ptaków

08.01.2020

Zagrożenia grypą ptaków

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lesznie na temat zagrożenia grypą ptaków HPAI.

W związku z ryzykiem wystąpienia grypy ptaków na terenie powiatu leszczyńskiego Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie przypomina o obowiązkach posiadaczy drobiu oraz dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich.

Posiadacz drobiu powinien zawiadomić powiatowego lekarza weterynarii albo najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu następujących objawów klinicznych:

– zwiększona śmiertelność;

– znaczący spadek pobierania paszy i wody;

– objawy nerwowe takie jak: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów;

– duszność;

– sinica i wybroczyny;

– biegunka;

– nagły spadek nieśności

 

Ptaki dzikie

Dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich zgłaszają powiatowemu lekarzowi weterynarii albo najbliższemu podmiotowi świadczącemu usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej przypadki zwiększonej śmiertelności dzikich ptaków.

Informacje o bioasekuracji