Wyniki naboru w ramach PRGiPID

29.11.2015

Wyniki naboru w ramach PRGiPID

Droga powiatowa Dąbcze – DK5 na 4 miejscu listy rankingowej w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 !!

Inwestycja ma być realizowana w 2016 roku przy wydatnym udziale Gminy Rydzyna, która udzieli pomocy finansowej w wysokości 600tys. zł.

Informacja o zakończeniu oceny zadań złożonych w ramach programu wieloletniego pn.: Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Edycja 2015/2016
Zgodnie z harmonogramem realizacji programu wieloletniego pn.: Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, przyjętego uchwałą nr 154/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019, Komisja ds. oceny wniosków o dofinansowanie zadań zakończyła ocenę wniosków złożonych w ramach naboru przeprowadzonego w 2015 roku.
Komisja przyjęła wstępną listę rankingową, która została zatwierdzona przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Wstępna lista rankingowa PRGiPID