Wyniki losowania laptopów – Grant PPGR

Wyniki losowania laptopów – Grant PPGR

25.11.2022

Wyniki losowania laptopów – Grant PPGR

W dniu dzisiejszym o godz. 10.00 w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury, Komisja powołana Zarządzeniem nr 139/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna z dnia 21 listopada 2022r., przeprowadzała losowanie 7 wniosków, które otrzymają laptopy w naborze uzupełniającym w programie „Granty PPGR – wsparcie dla dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”. Laptopy w ilości 7 sztuk zostaną zakupione z powstałych oszczędności wynikających z przeprowadzonego postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego w ramach wyżej wymienionego zadania.

Każdy z wnioskodawców otrzymał przydzielony mu indywidualny numer według kolejności składanych wniosków. Wszystkie złożone wnioski zostały pozytywnie zweryfikowane i były przedmiotem dzisiejszego losowania.

W wyniku przeprowadzonego losowania laptopy otrzymają następujące wnioski:

  • 10/NB2
  • 9/NB2
  • 6/NB2
  • 36/NB2
  • 28/NB2
  • 34/NB2
  • 29/NB2

Poniżej protokół Komisji z przeprowadzonego losowania  – Protokół losowania – PPGR