Wykonawca przedszkola wybrany

23.06.2017

Wykonawca przedszkola wybrany

W dniu 23 czerwca został wybrany wykonawca na budowę przedszkola samorządowego w Rydzynie.

najkorzystniejszą ofertę złożyło Konsorcjum Budowlane: KONTRAKT – Usługi Budowlane – Piotr Giera z Wilkowic na kwotę 6.589.846,76 zł brutto.

Zamówienie będzie dofinansowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020, Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura dla kapitału ludzkiego Działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Poddziałanie 9.3.1 Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej.